Tag Archives: #lokacije

Grad Beograd prodaje tri parcele na Čukarici

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglas o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Ulici Miloja Zakića na Čukarici. Za prodaju su ponuđene tri pojedinačne građevinske parcele ukupne površine 1.559 m2, koje su planirane za izgradnju objekata individualnog stanovanja. Prijave za učešće se podnose do 27. […]