APR: Povećan broj izdatih građevinskih dozvola za 25%

Broj izdatih građevinskih dozvola je porastao za 24,2%, u odnosu na 2020. godinu, a za 31% u odnosu na 2019. godinu. Povećan je i broj izdatih rešenja o odobrenju izvođenja radova na adaptaciji, rekonstrukciji ili dogradnji postojećih objekata i to za čak 31,9% u odnosu na prethodnu godinu, saopštila je Agencija za privredne registre.

Agencija za privredne registre je nedavno pustila u rad novu verziju informacionog sistema, čime je okončan Projekat unapređenja i razvoja softverske aplikacije Centralne evidencije objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola.

Ova nova i unapređena verzija aplikativnog sistema CEOP obezbedila je, pre svega, veći nivo stabilnosti softverske platforme i veliki broj novih funkcionalnosti za sve svoje korisnike: podnosioce zahteva za izdavanje eDozvola, investitore, nadležne organe koji izdaju akta i institucije sa javnim ovlašćenjima koja učestvuju u objedinjenoj proceduri izdavanja eDozvola.

Kao jedna od novina koja je znatno unapredila i ubrzala postupak izdavanja eDozvola, u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, omogućeno je elektronsko plaćanje taksi i naknada za sprovođenje postupka objedinjene procedure, preko sistema eUprave.

Integracijom sa Adresnim registrom i Katastrom nepokretnosti, Republičkog geodetskog zavoda, omogućeno je automatsko preuzimanje adresnih podataka, kao i validacija brojeva katastarskih parcela. Osim navedenog, omogućeno je automatsko preuzimanje podataka o pravnim licima registrovanim u Agenciji za privredne registre, čime je skraćeno vreme potrebno za unos podataka i obezbeđena njihova tačnost.

Za potrebe Republičkog zavoda za statistiku Srbije, proširen je obim dostupnih podatka o izvedenim građevinskim radovima i izdatim dozvolama i time postignuto bolje praćenje oblasti građevinarstva i sagledavanje strukture investicionih ulaganja, a izradom veb servisa za razmenu podataka, preko Servisne magistrale organa (SMO), omogućen je lakši pristup svim podacima i dokumentima iz aplikativnog sistema CEOP institucijama kojima su ovi podaci potrebni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti.

Sa puštanjem u rad unapređene verzije ovog sistema, zainteresovanim građanima je olakšana dostupnost javno objavljenih podataka o postupcima koji se sprovode po zahtevima za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju objekata i odlukama donetim u tim postupcima. Ovi javni podaci dostupni su putem pretraživača na internet stranici APR, uključujući i statističke podatke o donetim odlukama.

Foto: Pixabay.com