Država treba da olakša konverziju zemljišta

Država treba da omogući konverziju građevinskog zemljišta bez naknade, ili uz jednokratnu taksu koja neće biti destimulativna za privrednike, ocenjeno je na sednici Saveza za imovinu i investicije Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Zakon o planiranju i izgradnji iz 2009. godine nije rešio imovinsko pravne odnose nad zemljištem u vlasništvu privrede, već je doprineo da danas 5.000 hektara građevinskog zemljišta bude zarobljeno, ocenio je član saveta i direktor u Neoplanti Aleksandar Vujošević.
– Država se ne odriče prihoda od konverzije uz naknadu, iako je veoma malo profitirala po tom osnovu, dok je mnogo više izgubila od neplaćenih poreza, različitih nameta na gradnju, a najviše zbog nerealizovanih investicija – izjavio je on.
Privrednici okupljeni u Savezu ocenili su da su na gubitku i zbog činjenice da nešto što su već kupili i platili pre donošenja zakona, moraju ponovo da plate, saopštio je NALED.
Dodaje se da u postojeću imovinu preduzetnici ne mogu da ulažu, jer im je zabranjena gradnja, a teže mogu i da je prodaju, pa to zemljište gubi na vrednosti.
Savez je zatražio da nadležni organi omoguće automatski upis prava svojine u katastar svima koji imaju pravo korišćenja na zemljištu, uključujući i pravna lica koja su obveznici plaćanja naknade za konverziju, kako bi se dosledno sprovelo načelo jedinstva nepokretnosti.

Izvor: Pixabay.com