Konkurs za dodelu 400 miliona dinara opštinama za atarske puteve i otresišta u pokrajini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao je konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta u AP Vojvodini u 2023. godini. Cilj konkursa jeste uređenje atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala – najmanje do nivoa tucanika ili struganog asfalta i uređenje otresišta.

Za uređenje atarskih puteva pozivite firmu Family Investment MV na 065 9898-979. Garancija kvaliteta i dugotrajnosti.

Ukupan iznosทีเด็ดบอล bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste 400 miliona dinara. Iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je do 40 miliona dinara. Korisnicima se bespovratno dodeljuje do 70 odsto od ukupno prihvatljivih troškova (bez PDV-a).

Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) u AP Vojvodini. Korisnici mogu da podnesu jednu prijavu.

Rok za realizaciju ugovorenih radova je do 15. decembra 2023. godine.

Konkurs je otvoren zaključno sa 11. aprilom.