Novi standard za beton

Institut za standardizaciju Srbije objavio je u februaru 2019. novi standard za beton – SRPS EN 206:2017, Beton – Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost.
Ovim stadardom, kako je navedeno na portalu Kvalitet, utvrđeni su zahtevi za komponente betona, njegova svojstva, specifikaciju i isporuku.
Standardom su takođe obuhvaćeni postupci kontrole proizvodnje, kriterijum usaglašenosti i vrednovanje usaglašenosti, kao i neophodne razmene informacija između različitih strana (specifikatora, proizvođača i korisnika). Složen odnos između EN 206 i standarda za projektovanje i izvođenje betonskih konstrukcija, standarda za komponente i standarda za ispitivanje prikazan je slikovito u SRPS EN 206:2017.

Osnovne razlike u odnosu na prethodno izdanje ogledaju se u dodavanju pravila za primenu betona koji sadrži vlakna, kao i betona sa recikliranim agregatima, uvođenju principa za koncepte performansi za upotrebu mineralnih dodataka, reviziju i dodavanje novog koncepta za ocenjivanje usaglašenosti, uključivanje dodatnih pravila za samougrađujući beton (SCC) i dodatnih zahteva za beton za specijalne geotehničke radove.
Smernice i pravila za primenu SRPS EN 206 na nacionalnom nivou definisani su srpskim standardom SRPS U.M1.206. Ovaj dokument je u fazi revizije koja je u nadležnosti Komisije za standarde KS U071, Beton i komponente betona, armirani beton i prednapregnuti beton.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *