Prijava početka radova i elaborat o uređenju gradilišta podnosiće se elektronski

Vlada Srbije utvrdila je Predlog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i uputila ga u skupštinsku proceduru, prenosi Ekapija.
Predloženim zakonom, između ostalog, predviđa se uvođenje novih instituta u režim zaštite zaposlenih, koji se prvenstveno odnose na obezbeđivanje veće zaštite zdravlja i proširivanje kruga lica koja uživaju zaštitu. Takođe, predložen je širi krug lica koja imaju obaveze i odgovornosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu uvođenjem lica koja se samozapošljavaju.
Bitnu novinu, koja je predviđena Predlogom zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, predstavlja promena naziva lica za bezbednost i zdravlje na radu u naziv savetnik za bezbednost i zdravlje na radu, kada poslove obavlja kod poslodavca u visoko rizičnim delatnostima i saradnik za bezbednost i zdravlje na radu, kada poslove obavlja kod poslodavca u manje rizičnim delatnostima, sa detaljno utvrđenim poslovima navedenih lica.
Predviđena je odgovornost poslodavca usklađena sa Direktivom 89/391/EEZ, tako da se poslodavac ne oslobađa obaveza i odgovornosti u vezi sa primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu određivanjem drugog lica ili prenošenjem svojih obaveza i odgovornosti na drugo lice.
Predložene su novine koje se između ostalog odnose na elaborat o uređenju gradilišta i prijavu o početku rada, koji se mogu dostaviti u formi elektronskog dokumenta, zatim zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa lekarskim pregledom zaposlenog, kao i da se Izveštaj o povredi na radu može podneti i elektronskim putem, prenosi portal porezi.rs.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *