Upis nekretnine u Katastar kod notara

Umesto obilazaka šest šaltera i nekoliko odlazaka u banku i poštu, svi oni koji od 1. jula ove godine budu kupovali nekretnine, čitav posao će moći da obave na jednom mestu – kod notara.

Upravo to će omogućiti zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. Najveću korist od ove novine imaće građani i privreda, odnosno svi oni koji kupuju ili prodaju nepokretnosti, jer bi trebalo da omogući njihov lakši i brži upis u katastar.

Ubuduće će notar obavljati sve ove poslove za kupca. Tačnije, javni beležnici će obavljati uvid u katastar nepokretnosti, overavati ugovor o kupoprodaji, digitalizovati ugovor i overavati ga digitalnim potpisima i slati u RGZ.

Takođe, obaveza “skinuta sa leđa” građana, je i ta što RGZ upisuje u katastar sve šta je potrebno, ali i šalje ugovor Poreskoj upravi i opštinskoj administraciji zbog plaćanja poreza. Praktično, svi poslovi koje su do sada obavljali kupci i prodavci, obavljaće službe nezavisno od njih.

Kraći rokovi

Kako se navodi u zakonu, kada se upis obavlja preko e-šaltera, rok za postupanje se skraćuje na pet radnih dana (trenutno je on oko 15 dana). Do toga će se doći tako što službenici u katastru više neće proveravati činjenice koje je utvrdio javni beležnik, kao što je do sada bio slučaj.

Takođe, zakonom se utvrđuje i obaveza RGZ da, na zahtev obveznika (na primer kupca), dostavi i list nepokretnosti i kopiju plana izda preko e-šaltera u roku od 24 časa od dana podnošenja zahteva. Propisano je i da su notari dužni da isprave koje su zapravo pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti, po službenoj dužnosti, preko e-šaltera dostave u roku od 24 časa.

Sve ovo, bar kako piše u zakonu, ne bi trebalo da stvori veće dodatne troškove građanima i privrednicima.

Ipak, navodi se da postoji mogućnost povećanja troškova po osnovu nagrade javnom beležniku za digitalizaciju isprava, odnosno “za radnje preduzete radi upisa u katastar na osnovu tih isprava”, koja bi okvirno mogla da iznosi oko 1.690 dinara.

Inače, taksa koja se u svhu upisa nepokretnosti u katastar trenutno plaća (za stan) iznosi 4.810 dinara.

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *